Naše feny

Nikdy nezapomeneme ....
KCH. CASHIRA Z PEDMONDU ICH.CH.RUS. RUSSKIY MEDVED OTVAGA
/Import RUS/
ICH. AGRI-AS ERUDIT
CH.RUS.ISTOMA IZ SOKOLINOGO GNEZDA
/Import RUS/
CH. ALSU
/Import RUS/
CH. RAKSHA
/Import RUS/
OTRADA IZ SOKOLINOGO GNEZDA
/Import RUS/
ICH. BONITA BERANOVA SKÁLA